Dokument zawodowych kompetencji w transporcie.

Dokument zawodowych kompetencji w transporcie to dokument, który zatwierdza posiadanie wiedzy a ponadto kwalifikacji do założenia swojej własnej firmy zajmującej się transportem. Wg. ustawy, dokument zawodowych kompetencji w transporcie będą mogły nabyć jednostki, które wykazać się będą mogły wiedzą do prowadzenia działalności gospodarczej w przewozie drogowym.

Główne gałęzie wiedzy które obejmuje tenże certyfikat w transporcie to: prawo cywilne, handlowe i socjalne, problemy zarządzania finansami działalności gospodarczej. Jednostki które mogą być zwolnione z testu pisemnego, muszą obowiązkowo posiadać zaświadczenie 2-ego stopnia, których program obejmuje pełen zakres stosownych zagadnień. Przedsiębiorca który posiada własną działalność gospodarczą zajmującą się przewozem produktów niebezpiecznych, powinien nie zapominać o przyjęciu jednostki, która ma kurs doradcy adr. Celem takiej osoby, jest zadbanie o całkowitej prawidłowości transportu towarów niebezpiecznych, wsparcie merytoryczne, sporządzenie sprawozdań, w momencie gdy będzie miał miejsce jakiś wypadek.

Kurs doradcy adr jest kursem niewątpliwie terminowym a więc musimy pamiętać, iż należy go odnawiać co 5 lat. W przedsiębiorstwach, które trudnią się przewozem, pakowaniem towarów tak zwanych niebezpiecznych, w których pojazd oznakowany jest pomarańczowymi tablicami ADR taki doradca jest absolutnie potrzebny. Zatrudnienie osoby wykwalifikowanej, która ma ukończony właśnie tego typu kurs stanowi malutką barierę, w firmie która chce się rozwijać w tej kategorii.

Zobacz: certyfikat kompetencji www.certyfikatkatowice.pl