Ubezpieczenie pociechy w szkole jak i przedszkolu od następstw tragicznych wypadków.

Ubezpieczenie dziecka w szkole jak i przedszkolu od następstw nieszczęśliwych wypadków oczywiście nie jest konieczne. Szkoła nie może wymagać, by rodzic ubezpieczył swoje dzieci. To opiekun decyduje, czy zechce ubezpieczyć swoje pociechy, czy nie. Jeżeli jednak opiekun zdecyduje się ubezpieczyć własne pociechy będzie borykał się z kłopotem, czy ubezpieczyć własne dziecko w placówce szkolnej, czy na przykład gdzieś poza szkołą (samemu w Gronie Ubezpieczeń, bądź z pośredniczeniem agenta ubezpieczeniowego).

Poniżej przyjrzymy się każdej z tych możliwości oraz wskażemy na minusy i plusy każdego z wyjść. Ubezpieczenie od tragicznych wypadków opłaca co do reguły następstwa incydentu. Np.: możemy podać moment, w którym nasze dziecko w trakcie czasu wolnego miedzy lekcjami przewraca się i niefortunnie łamie sobie rękę. Wówczas rodzic takiego malucha może domagać się wypłaty rekompensaty od zakładu ubezpieczeń. Jednakże o tym czy ostatecznie firma ubezpieczeniowa wypłaci rekompensatę a także jak wysokie przesądzą ogólne zasady ubezpieczenia (dalej jako: owu), na jakich zostało zawarte ubezpieczenie naszego dziecka.

Poprzez to tak ważne jest, by przed zawarciem ubezpieczenia , mając szkołę za pośrednika, bądź jakiegoś agenta ubezpieczeniowego lub od razu w zakładzie ubezpieczeń, opiekun wnikliwie przeanalizował wszelkie warunki owu. To w nich odszuka odpowiedź: – od jakiego typu wypadków potomstwo jest ubezpieczone – co zostanie zadość uczynione (czy tylko uszczerbek na zdrowiu, czy może będzie miał miejsce również zwrot wszelkich kosztów leczenia a dodatkowo będą przyznane świadczenia nadplanowe jak na przykład zorganizowanie wizyty lekarskiej, porady psychologa, przewóz medyczny) – w jakiej wysokości otrzyma zadośćuczynienie w przypadku gdy dojdzie do wypadku

Ze względu na to tak istotne jest przeanalizowanie wszelkich warunków owu, niezależnie od tego w którym miejscu ubezpieczenie zostanie zawarte, ażeby w przyszłości nie być zdziwionym wysokością otrzymanego odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania, gdy dane zdarzenie nie było objęte ubezpieczeniem.

Zobacz: ubezpieczenie dziecka w szkole